Permacultuur

Onze samenleving is alles behalve duurzaam. Om daar verandering in te brengen, is het nodig te weten welke eisen er aan een duurzame samenleving worden gesteld. Permacultuur geeft hiervoor houvast.

Een duurzame samenleving maakt geen grondstoffen op en maakt geen afval dat niet hergebruikt kan worden. Een voorbeeld van een grondstof die nu aan het opraken is, is olie. Alles wat je met olie doet, gaat dus een keer niet meer mogelijk zijn. Als je nu afval hergebruikt door er met olie mee aan de slag te gaan (transporteren, vermalen, verhitten etc) kan dan ook niet meer. Als je met die bril naar de maatschappij kijkt, dan kan je zo 90% van wat er gebeurt wegstrepen.

Wat blijft er over?

De natuur is duurzaam. Het afval van de een is het eten van de ander. Alles gebeurt in kringlopen die volledig gesloten zijn. Als we onze maatschappij duurzaam willen maken, dan zullen we weer onderdeel moeten worden van deze kringlopen. We zullen weer deel van de natuur, van de ecologie, moeten worden.

Permacultuur is een ontwerpmethode en geeft richting aan welke keuzes je hebt te maken om te komen tot een duurzame vorm van leven ‘met de natuur mee’. Dit gebeurt op alle relevante vlakken, zoals water, voedsel, energie, wonen, sociale netwerken en ook veerkracht tegen onvoorziene omstandigheden valt onder permacultuur. Je zou ‘permacultuur’ kunnen zien als een ontworpen ecosysteem.

Op ons terrein maken we gebruik van de permacultuur-ontwerp principes. Het terrein is ingedeeld in de verschillende zones:

  • Zone 0, ons huis en de tiny houses die in de toekomst gaan komen.
  • Zone 1, de plaatsen die dagelijkse aandacht vragen. De kruidentuin, houtopslag, etc.
  • Zone 2, de plaats voor bijna dagelijkse aandacht. De groentetuin en de gewassen die we kweken voor de verkoop en de dieren die we houden.
  • Zone 3, de plaats voor de wekelijkse aandacht: vast planten die we kweken voor de verkoop
  • Zone 4, de plaats waar we maar een paar keer per jaar hoeven te zijn: boomgaard, voedselbos, geriefhout.
  • Zone 5, de wilde zone zonder menselijke interventie, waar de natuur haar gang gaat en waar verzameld kan worden.

Kringlopen sluiten is een belangrijk aspect van permacultuur, evenals het benutten van meerdere functies van wat je in je omgeving neerzet. Er gaat veel aandacht naar voedselvoorziening in de permacultuur, maar je kan elk aspect van je leven aanpakken door keuzes te maken die zorg dragen voor de aarde, voor de mens en die de oogst eerlijk deelt.

Permacultuur zou veel meer aandacht moeten krijgen dan ze nu krijgt, omdat onze maatschappij te maken heeft met een aantal fundamentele crisissen die middels permacultuur opgelost kunnen worden: ons geldsysteem, overshoot, te lage Energy Return on Investment