Bemiddelingskring

Omdat er in een platte organisatie geen ‘baas’ meer is die een conflict kan ‘beslechten’ zullen de kemphanen het zelf moeten oplossen. En dat is in het belang van de hele organisatie, want conflicten kunnen blijven etteren en voor veel schade zorgen. Om te voorkomen dat processen stagneren en de samenwerking verslechterd zal het conflict duurzaam opgelost moeten worden. De organisatie faciliteert daarom de bemiddelingskring.

Een bemiddelingskring zet je niet zomaar in. Ieder heeft de verantwoordelijkheid eerst zelf het conflict op te lossen. Lukt dat niet, dan haal je er iemand bij. Lukt het dan nog niet om het conflict op te lossen, dan kun je een bemiddelingskring inzetten. De bemiddelingskring gaat niet op zoek naar een schuldige, maar faciliteert het proces naar begrip voor elkaars standpunt en zorgt er voor dat iedereen weer samen verder kan.

Een beeldvormend gesprek is een sociocratisch kringgesprek waarin de deelnemers hun perspectief delen over een persoon uit de organisatie zodat iedereen weer hetzelfde beeld heeft. Een heel fijne manier om iemand een hart onder de riem te steken, maar ook om zaken die minder goed lopen onder de aandacht te brengen. Er kunnen acties uit komen om behoeften te vervullen. Als bemiddelingskringen toch niet werken, kan in een beeldvormend gesprek dieper ingegaan worden op het waarom van het mislukken. En in het uiterste geval komt er uit dat iedereen consent geeft aan het vertrek uit de organisatie van de betreffende persoon.

Hoe ziet de bemiddelingskring er uit?

Bij de bemiddelingskring zijn vaste leden, zoals de gespreksleider en eventueel een notulist. Verder natuurlijk de kemphanen en eventuele getuigen of anderen waarvan iemand wil dat deze er bij is. De gespreksleider zorgt er voor dat iedereen die bij het conflict betrokken is kan vertellen wat er gebeurd is en wat het met hem/haar deed. Ook in deze rondes laat je iedereen uitspreken en stel je alleen vragen ter verduidelijking. De tweede ronde gaat over de vraag hoe jij, als deelnemer van de kring, deze situatie in de toekomst kan voorkomen. Dit zorgt er voor dat de kring weer verbinding voelt, weer ‘samen verder’. De laatste ronde geeft deelnemers de mogelijkheid aan te geven of er nog iets nodig is om ‘samen verder te gaan’. Het kan namelijk zijn dat er iets gerepareerd moet worden of vergoed. Hierover neemt de kring met consent een gedragen besluit.