Onderwijs

We hebben (bijna) allemaal op een reguliere school gezeten, net zoals onze ouders en grootouders. We geloven dat school ons helpt, dat het noodzakelijk is om een diploma te halen om een succesvol leven te leven. Toch zijn er voldoende signalen dat er iets fundamenteels mis is met het reguliere onderwijs.

De tuinman laat een plant niet groeien. De taak van een tuinman is het creëren van optimale omstandigheden voor groei.

Sir Ken Robinson

Het verschil tussen een goede student en een slechte is dat de goede student het geleerde pas vergeet na de test.

Onbekend

Onderwijzen en leren zijn niet hetzelfde. Het is een grote fout om deze twee termen met elkaar te verwarren. Een kilo lesgeven is niet hetzelfde als een kilo leren. Lesgeven is het aanbieden van een geschenk. Maar de leerling heeft altijd de macht om dit geschenk te aanvaarden of af te wijzen. En deze keuze zal altijd worden bepaald door de mate waarin de leerling geïnteresseerd is in het aanbod. Als er onvoldoende belangstelling is, vindt er geen leerproces plaats. Uit het hoofd leren op de korte termijn misschien, maar niet leren.

Dat we blijven vasthouden aan een onderwijssysteem dat is gebaseerd op valse aannames over leren – en dat zo weinig mensen hebben gedacht deze aannames in twijfel te trekken – is voor mij een van de grootste mysteries van deze wereld. Je hoeft tenslotte alleen maar te observeren hoe een baby leert lopen of praten om de vanzelfsprekende waarheid te bevestigen dat leren een bijproduct is van het leven.

David Mills https://eduspire.wordpress.com/2015/10/

De school bereidt leerlingen voor op de vervreemdende institutionalisering van het leven, door hen de noodzaak van onderricht te onderwijzen.

Ivan Illich

je kunt ofwel de weg leren naar hoe je je eigen levens-script kunt schrijven, of je wordt ongewild acteur in het script van iemand anders.

John Taylor Gatto